PROJEKT: Osobni asistent

Projekt Osobni asistent provodi se od 2006. g. preko Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu Poziva za provedbu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u RH, a trenutno je u provedbi trogodišnji program za 2019. -2021. godinu preko kojeg su osigurana 3 osobna asistenta za članove udruge.

PROJEKT / PROGRAM: Sve za osobe s invaliditetom

KREATIVNE RADIONICE

Članovi organiziranim prijevozom dolaze u Udrugu i izrađuju razne predmete i koristeći razne tehnike – pletenje, heklanje, oslikavanje tanjura, zdjelica, marama, slikanje.

Osobe s invaliditetom koje dolaze na radionice vrlo su zadovoljne, vrijedno rade i uživaju u prezentiranju svojih uradaka i tako jačaju samopouzdanje, vjeru u sebe, sigurnost, komunikaciju što im pomaže da se osjećaju kao dio lokalne zajednice.

Radovi iz kreativnih radionica prezentiraju se ispred prostora Udruge, prigodom značajnih datuma za osobe s invaliditetom, praznika, blagdana, manifestacija u organizaciji Grada Siska ( Dani kruha), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Sajam poslova) i dr..

Savez udruga osoba s invaliditetom kao partner financirao je materijal za kreativne radionice (Projekt SMŽ), jednim dijelom, a drugim djelom je materijal financiran iz Projekta Klub Aktiv (partnerstvo s Hrvatskim savezom cerebralne i dječje paralize).

POMOĆ U KUĆI

Aktivnost pomoći u kući provodi se kontinuirano. Osoba koja radi na poslovima pomoći u kući, odlazi kod članova i pomaže u težim poslovima (košnja trave, cijepanje i slaganje drva, obrezivanje voćki, vinove loze, bojanje ograde, uređivanje okućnice, ličenju prostorija, šišanju živice…). Budući su to teži poslovi koje nisu u mogućnosti sami obavljati, osobama s invaliditetom mnogo znači da se mogu obratiti Udruzi i dobiti pomoć.

PRUŽANJE INFORMACIJA

Informiranje o pravima OSI pruža se u suradnji sa Stručnom službom Saveza udruga osoba s invaliditetom Grada Siska i obuhvaća pomoć pri ostvaruju različitih povlastica na koje imaju pravo temeljem postotka tjelesnog oštećenja (dopunsko zdravstveno osiguranje, HT, HTV, cestarina pri registraciji vozila, znak pristupačnosti, dodatni popust za parkiranje, HŽ, na auto ceste, vožnja brodom i dr.).

DRUŽENJA SA SRODNIM UDRUGAMA U RH

Za članove se organiziraju posjeti prijateljskim udruga diljem Hrvatske. Na susretima se osobe s invaliditetom druže, natječu u sportskim disciplinama, razmjenjuju se iskustva, susreću se stari poznanici/prijatelji i sklapaju nova poznanstva što pozitivno utječe na socijalizaciju i općenito kvalitetu života.

ORGANIZACIJA TRADICIONALNIH SPORTSKIH SUSRETA

UTIGS tradicionalno organizira sportske susrete OSI u Sisku koji se održavaju u Starom gradu, a koji uz druženje obuhvaćaju i natjecanja u visećoj kuglani, šahu, belotu i pikadu. U 2019. godini to je bilo 18. tradicionalno druženje koje je okupilo 210 osoba s invaliditetom iz cijele Hrvatske.

ORGANIZIRANJE BESPLATNOG PRIJEVOZA ZA OSI

UTIGS u suradnji sa Savezom udruga osoba s invaliditetom Grada Siska organiziran je prijevoz članova koji dolaze na radionice ili im je on potreban za odlazak liječniku i slične potrebe. Za članove s područja SMŽ za potrebe prijevoza osigurana su financijska sredstva iz SMŽ i Grada Petrinje, dok članovi s područja Grada Siska koriste usluge Auto prometa Sisak.

OSTALE AKTIVNOSTI

Ostale aktivnosti obuhvaćaju razne oblike savjetovanja i pružanja podrške OSI kao što su volonterske aktivnosti, naručivanje preparata za poboljšanje zdravstvenog stanja po povoljnijim cijenama, organiziranje mjerenja šećera u krvi i tlaka, održavanje radionica i predavanja te identifikacija potreba i mogućnosti uključivanja članova u aktivnosti te u skladu s tim priprema i aplikacija na natječaje EU i ostale nacionalne izvore financiranja.

Aktivnosti programa financirane iz sredstava Grada Siska, Sisačko-Moslavačke županije, Grada Petrinje, INA i ostalih sponzora i donatora.

PROJEKTE I PROGRAME UTIGS-a
FINANCIRAJU:

Grad Sisak
Sisačko-moslavačka županija
Grad Petrinja
Auto promet Sisak
INA industrija nafte
Europska unija
europska_unija_zastava
Ministarstvo za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku