PROJEKT:

OSOBNA ASISTENCIJA ZA KVALITETNIJI ŽIVOT OSOBA S INVALIDITETOM

Lenta Logotip

Izradu ove internetske stranice financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

PROJEKT:

OSOBNA ASISTENCIJA ZA KVALITETNIJI ŽIVOT OSOBA S INVALIDITETOM 2

Lenta Logotip

Izradu ove internetske stranice financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Zakon Oa

USLUGA OSOBNE ASISTENCIJE

Udruga tjelesnih invalida Grada Siska u provedbi projekta i programa kroz koje se osigurava pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom sudjeluje od 2006. godine.

opširnije »