Projekt “Osobna asistencija za kvalitetniji život osoba s invaliditetom” – provedba – epidemija korona virusa (COVID 19)).

Obavještavamo Vas da je u svrhu zaštite korisnika i osobnih asistenata uključujući i pružatelje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i videćih pratitelja za slijepe osobe,…

Komentari isključeni za Projekt “Osobna asistencija za kvalitetniji život osoba s invaliditetom” – provedba – epidemija korona virusa (COVID 19)).