USLUGA OSOBNE ASISTENCIJE

Udruga tjelesnih invalida Grada Siska u provedbi projekta i programa kroz koje se osigurava pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom sudjeluje od 2006. godine.…

Komentari isključeni za USLUGA OSOBNE ASISTENCIJE

Izrađen letak projekta

U sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za kvalitetniji život osoba s invaliditetom 2“, kodni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.14.0042 kao dio planiranih aktivnosti…

Komentari isključeni za Izrađen letak projekta

AKTIVNOSTI U PROVEDBI Pružanje usluge osobne asistencije

U sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za kvalitetniji život osoba s invaliditetom 2“, kodni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.14.0042, dio planiranih aktivnosti elementa…

Komentari isključeni za AKTIVNOSTI U PROVEDBI Pružanje usluge osobne asistencije