Zakon Oa Slika

POZIV NA SASTANAK VEZANO UZ OSTVARIVANJE PRAVA NA USLUGU OSOBNE ASISTENCIJE OD 1.1.2024. G.

Udruga tjelesnih invalida Grada Siska i Savez udruga osoba s invaliditetom Grada Siska dugi niz godina na projektnom principu osiguravaju svojim članovima mogućnost korištenja usluge osobne asistencije te su u procesu ishođenja rješenja o ispunjavanja mjerila za pružanje usluge osobne asistencije od 1.1.2024.  g. kako bismo osigurali taj kontinuitet i dalje, uz želju za proširenjem obuhvata korisnika.

Novi Zakon o osobnoj asistenciji (NN 71/23) kojim se uređuje usluga osobne asistencije i sva pitanja značajna za pružanje navedene usluge stupio je na snagu 1. srpnja 2023. godine. Sukladno njemu prema članku 12. pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent priznaje se osobi s tjelesnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjem kod koje je vještačenjem utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti, koja je navršila 18 godina te koja je upisana u Registar osoba s invaliditetom. Potreba za uslugom osobne asistencije utvrđuje se na temelju nalaza i mišljenja ZOSI, a sadržaj, način i opseg pružanja usluge pomoću Liste za procjenu potreba utvrđuje Komisija za procjenu potreba korisnika koja se formira u područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Uslugu osobne asistencije prema novom Zakonu pružaju: ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi i centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice i druge pravne osobe, upisane u Registar pravnih osoba koje pružaju uslugu osobne asistencije, kako je regulirano Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja registra pravnih osoba koje pružaju uslugu osobne asistencije (NN 96/2023).

Postojeći korisnici usluge i ostali zainteresirani potrebne informacije i naputke za postupanje mogu dobiti u  četvrtak 19. 10. 2023. g. u 14 sati na sastanku koji će se održat prostoru udruga na adresi Stjepana i Antuna Radića 46, Sisak.

Lenta Logotip