Vlcsnap 2022 10 26 15h01m03s948

AKTIVNOSTI U PROVEDBI Pružanje usluge osobne asistencije

U sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za kvalitetniji život osoba s invaliditetom 2“, kodni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.14.0042, dio planiranih aktivnosti elementa 1. Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom provode se ili će biti provedene sljedeće podaktivnosti:

  • pružanje usluge osobne asistencije
  • aktivnost koordinacije
  • edukacija za osobne asistente i korisnike usluge osobne asistencije.

Aktivnost pružanja usluge osobne asistencije okosnica je cijelog projekta i provedi se na način da je kroz zapošljavanje osobnih asistenata osigurano pružanje usluge osobne asistencije za ukupno 11 osoba s  invaliditetom – korisnika usluge.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.14 – Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III , Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.