Esf

Cilj projekta i izvor financiranja bespovratnim sredstima Europske uniije

Projekt „Osobna asistencija za kvalitetniji život osoba s invaliditetom 2“, kodni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.14.0042 se financira bespovratnim sredstvima Europske unije kroz Poziv za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.14 – Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2 Socijalno uključivanje, investicijskog prioriteta 9.iv Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa te specifičnog cilja 9 .iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesa deinstitucionalizacije.
Opći cilj Poziva je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje pružanja i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, komunikacijskog posrednika i videća pratitelja. Nadalje, operacija pridonosi razvoju socijalnih usluga u zajednici, sprječava institucionalizaciju korisnika usluga te promiče pomirenje poslovnog i obiteljskog života omogućavajući osobama s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnih oštećenja, osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima, te gluhim, gluhoslijepim i slijepim osobama što samostalniji život i veću uključenost u zajednicu.
Cilj projekta u potpunosti je sukladan gore navedenom.
0mogućiti socijalno uključivanje i povećati kvalitetu života OSI s utvrđenom potrebom za uslugom osobne asistencije u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Kroz ovaj projekt je za ukupno 11 osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta s područja Grada Siska i okolice osigurana mogućnost korištenja usluge osobne asistencije kao osnovnog alata kojim će se doprinijeti ostvarenju zacrtanih ciljeva projekta i Poziva u cjelini.

Više informacija na: http://www.esf.hr/