Img 2001

Aktivnosti u sklopu provedbe projekta „Klubovi korisnika – Klub Aktiv“

U sklopu provedbe programa „Klubovi korisnika – Klub Aktiv“, kojeg provodi Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize u suradnji s partnerskom Udrugom osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska, nastavljamo s kreativnim radionicama.
U Klubu Aktiv pri provedbi programa „Klubovi korisnika – Klub Aktiv“, u mjesecu travnju provodile su se kreativne radionice, tematska predavanja, te je dodatno potvrđena kvalitetna suradnja Udruge i Saveza.
Kreativne radionice, polučile su velik uspjeh, usprkos potresu i Covidu-19. Otkrivanjem vlastitih kreativnih potencijala i impresivne maštovitosti, korisnici su ovladali vještinom decoupage tehnikom na gotovo svim materijalima; od drvenih predmeta, staklenih materijala, platna i dr.. Naučili su kako se iz ničeg može napraviti nešto lijepo i drugačije. Konačan rezultat bili su vrlo dojmljivi radovi inspirirani njihovom maštom i kreativnošću.