Vlcsnap 2022 10 26 14h54m12s820

Element projekta 1. Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

U sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za kvalitetniji život osoba s invaliditetom 2“ kao dio planiranih aktivnosti elementa 1. Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom provodi se upravo aktivnost pružanja usluge osobne asistencije za korisnike projekta pripadnike ciljne skupine – odrasle osobe u dobi od 18 do 65 godina (ili više ako su već bili uključeni u projekt prethodne faze) s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i/ili s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima koje imaju izdano Uvjerenje neovisnog tijela vještačenja o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije ili Uvjerenje Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije.

Osobe s invaliditetom u svakodnevnom životu nailaze na brojne probleme u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te značajno ovise o pomoći svoje okoline. Te prepreke ih sprječavaju da postanu ravnopravni članovi društva i upravo je to središnji problem kojim se ovaj projekt bavi. Usluga osobne asistencije je način na koji se učinkovito i prilagođeno individualnim potrebama pristupa rješavanju ovog problema. Korisnik usluge sam odlučuje o sadržaju i načinu obavljanja svakodnevnih aktivnosti uz pomoć osobnog asistenta što stvara preduvjete da osobe s invaliditetom imaju jednake  mogućnosti za sudjelovanje u zajednici i životu kao i osobe bez invaliditeta i to bez opterećujuće ovisnosti o članovima svoje obitelji i prijateljima.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.14 – Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.