20221026 143452

Novi projekt „Osobna asistencija za kvalitetniji život osoba s invaliditetom 2“ u provedbi

Kako bi se osigurao kontinuitet pružanja usluge osobe asistencije osiguran kroz projekt „Osobna asistencija za kvalitetniji život osoba s invaliditetom“, koji je Udruga osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska kao nositelj uz projektnog partnera Savez udruga osoba s invaliditetom uspješno realizirao u periodu od 3.12.2018.  do 3.6.2021. g. pripremljen je novi projekt kao logični nastavak te je isti uspješno apliciran na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Razvoj osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III”, UP.02.2.2.14.

Taj projekt naziva „Osobna asistencija za kvalitetniji život osoba s invaliditetom 2“, kodni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.14.0042 , po potpisu Ugovora, započeo je  s provedbom od 15.1.2021. g.

Projekt je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. kroz poziv „Razvoj osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III”, UP.02.2.2.14., a njegova ukupna vrijednost iznosi 1.096.619,47 kuna uz intenzitet potpore od 100%.

Razdoblje provedbe projekta traje 20 mjeseci, u periodu od 15. 01. 2021. do 15.09.2022. godine.

Cilj projekta je omogućiti socijalno uključivanje i povećati kvalitetu života osoba s invaliditetom u Sisačko- moslavačkoj županiji kroz pružanje usluge osobne asistencije.

Provedba projekta je u tijeku sukladno planiranim aktivnostima i dinamici.