Dsc01798

Element projekta V. Promidžba i vidljivost

Tijekom provedbe „Osobna asistencija za kvalitetniji život osoba s invaliditetom 2“  kontinuirano se provode aktivnosti informiranja i promocije projektnih aktivnosti, ciljeva i ostvarenih rezultata uz osiguravanje vidljivosti EU financiranja.
Promotivni materijali i aktivnosti projekta obuhvaćaju: izradu i diseminaciju promotivnih materijala, snimanje promotivnog videa o projektu, nadogradnju, održavanje i ažuriranje web podstranice te održavanje završne konferencije projekta.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.14 – Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.