Slika1

Ciljne skupine projekta

Korisnici usluge osobne asistencije u sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za kvalitetniji život osoba s invaliditetom 2“, kodni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.14.0042, slijedom uvjeta samog natječaja kroz koji je projekt financiran, su odrasle osobe u dobi od 18 do 65 godina (ili više ako su bili već uključeni u nekoj o prethodnih faza) s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i/ili s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima koje imaju izdano Uvjerenje neovisnog tijela vještačenja o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije ili Uvjerenje Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije.

Kroz ovaj projekt je za ukupno 11 osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta s područja Grada Siska i okolice osigurana mogućnost korištenja usluge osobne asistencije te je na taj način zaposleno i 11 osobnih asistenata.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.14 – Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III , Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.