Dsc05114

AKTIVNA PODRŠKA OSOBAMA S INVALIDITETOM

Usluge asistencije osobama s invaliditetom obuhvaćaju:

  • Uslugu osobne asistencije
  • Uslugu tumača prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika za gluhe osobe
  • Uslugu videćeg pratitelja slijepim osobama

Osobna asistencija je važna u svim aspektima neovisnog življenja osobe s invaliditetom te mora biti individualizirana za svakog pojedinca sukladno njegovom potrebama.

Definira se kao ”fizička pomoć“ sa svim zadaćama i aktivnostima, koje osoba ne može sama izvršiti zbog svog invaliditeta, ali koje moraju biti izvršene da bi se vodio neovisan i autonoman život.

Stupanj razvijenosti nekog društva procjenjuje se po tome koliko se društvo skrbi za najslabije i one kojima je pomoć najpotrebnija.

Omogućavanje dostupnosti usluge osobnog asistenta/ tumača prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika/ videćeg pratitelja = omogućavanje neovisnog življenja.

Kroz provedbu projekta „Osobna asistencija za kvalitetniji život osoba s invaliditetom 2“, kodni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.14.0042 je omogućeno je da uslugu primi ukupno 7 korisnika.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.14 – Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III , Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.