Vlcsnap 2022 08 22 12h14m45s086

Zanimanje – osobni asistent

Na poslovima pružanja usluge osobne asistencije OSI u sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za kvalitetniji život osoba s invaliditetom 2“, kodni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.14.0042 zaposleno je 6 osobnih asistenata.

Osobni asistenti se zapošljavaju temeljem Ugovora o radu (ili Studentskog ugovora) na polovicu ukupnog mjesečnog fonda sati rada po korisniku.

Osoba koja se zapošljava kao osobni asistent mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

  • imati najmanje završenu srednju školu ili osnovnu školu i završen tečaj za njegovatelja ili osobnog asistenta
  • ne smije biti član obitelji korisnika osim u iznimnim slučajevima (izoliranost terena na kojem živi korisnik, specifične zdravstvene situacije korisnika zbog koje je potrebna usluga za koju je osposobljen upravo član obitelji koji se predlaže za asistenta i sl.) za što je potrebno ishoditi odobrenje Ministarstva.

Osim navedenog poželjne osobine koje bi osobni asistent trebao imati su:

  • PROSOCIJALNO PONAŠANJE – voljno ponašanje koje ima pozitivne posljedice za druge ljude
  • EMPATIJA – sposobnost da se mentalno smjestimo u položaj druge osobe kako bismo ju bolje razumjeli i s njom podijelili osjećaje
  • ISKRENOST
  • MOTIVIRANOST ZA RAD
  • PROFESIONALAN ODNOS PREMA RADU – samokontrola, profesionalizam, odgovornost, fleksibilnost, urednost, prihvaćanje kritike

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.14 – Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III , Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.