Za Web

Horizontalna načela u sklopu provedbe projekta

Horizontalne teme predstavljaju mjere usklađivanja s horizontalnim politikama Europske Unije i osiguravanje pozitivnog utjecaja na iste u sklopu provedbe projekata financiranih bespovratnim sredstvima Europske unije. Ishodište horizontalnih mjera su aktualne EU politike. One odražavaju opće i multidisciplinirane teme i odnose se na temeljna društvena načela kao što su demokracija, jednakost, održivost i dobro upravljanje.

Horizontalne teme na koje projekt pozitivno utječe:

  • jednake mogućnosti – nediskriminacija, ravnopravnost spolova i pristupačnost za osobe s invaliditetom
  • održivi razvoja i zaštita okoliša – održivost resursa
  • promicanje načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom

Smisao jednakih mogućnosti i nediskriminacije je osigurati svima mogućnost korištenja javno dostupnih resursa i sudjelovanje u javnom i društvenom životu.

Europska unija zagovara „učinkovito korištenje resursa”, tj. korištenje resursa na održiviji način. Shodno tome, briga za okoliš i učinkovito korištenje resursa u sklopu provedbe projekta provlači se kroz sve aktivnosti se koje provode na temelju načela dobrog upravljanja, održivosti resursa, zaštite okoliša, zaštite zdravlja članova i zaposlenika te sigurnosti radnog prostora.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.14 – Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III , Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.