Plakat, Petak (4)

Izrađen plakat projekta

U sklopu provedbe projekta „Osobna asistencija za kvalitetniji život osoba s invaliditetom 2“, kodni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.14.0042 kao dio planiranih aktivnosti elementa V Promidžba i vidljivost izrađen je plakat projekta  s osnovnim informacijama koji je postavljen u prostoru udruge te na ulazu kao bi se osiguralo da bude dostupan i vidljiv ne samo članovima i suradnicima nego i široj zajednici.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.14 – Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III , Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.